NOTA & VIDEO MP VOKASIONAL

Bagi memudahkan pelajar, berikut adalah maklumat-maklumat, termasuk nota yang difikirkan boleh membantu pelajar untuk urusan berkaitan matapelajaran vokasional dan teknologi maklumat.

MATA PELAJARAN VOKASIONAL

 • NOTA MPV-MPPU Ting. 4: Pengenalan
 • NOTA MPV-MPPU Ting. 4: Keselamatan Am
 • NOTA MPV-MPPU Ting. 4: Peralatan Ujian
 • NOTA MPV-MPPU Ting. 4: Pemaipan Penyejukan
 • NOTA MPV-MPPU Ting. 4: Komponen Kitaran Asas Penyejukan dan Penyamanan Udara
 • NOTA MPV-MPPU Ting. 4: Bahan Pendingin dan Mmengecas
 • NOTA MPV-MPPU Ting. 4: Elektrik Asas
 • NOTA MPV-MPPU Ting. 4: Sistem Kawalan
 • NOTA MPV-MPPU Ting. 5: Kendalian Asas Penyejukan dan Penyamanan Udara
 • NOTA MPV-MPPU Ting. 5: Aksesori
 • NOTA MPV-MPPU Ting. 5: Pemasangan Unit Penyamanan Udara
 • NOTA MPV-MPPU Ting. 5: Mengesan Kerosakan & Menservis
 • NOTA MPV-MPPU Ting. 5: Penyelenggaraan Berjadual Unit Penyamanan Udara
 • NOTA MPV-MPPU Ting. 5: Keusahawanan
 • WIM PVMA-PPU Ting 4 (Core abilities)
 • WIM PVMA-PPU Ting 5 (Core abilities)
 • WIM PVMA-PPU Ting 4 (Tool abilities)
 • WIM PVMA-PPU Ting 5 (Tool abilities)